KOUŘIL, Petr. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15496. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marek Zinecker.

Uložit do Citace PRO