ŠROTÍŘ, Petr. Technologie výroby zářiče [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15498. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Dvořák.

Uložit do Citace PRO