RAJNOŠEK, Michal. Robustní řízení synchronních motorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15511. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Blaha.

Uložit do Citace PRO