STANÄ­K, Ji­. Degradace inkoustovch vtisk [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15516. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. stav fyzikln­ a spotebn­ chemie. Vedoucí práce Michal Veselý.

Uložit do Citace PRO