KONTÁROVÁ, Soňa. Nanovrstevnaté kompozity [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15528. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.

Uložit do Citace PRO