NEVORAL, Miroslav. Studium objemových změn aktivních hmot elektrod olověného akumulátoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15533. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Křivík.
Uložit do Citace PRO