POLÁK, Jiří. Spolehlivost distribuční sítě [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15535. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslav Špaček.

Uložit do Citace PRO