DRÁBEK, Ivo. Vyhodnocení meteorologických dat v lokalitě VUT FSI v Brně [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15569. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Josef Štětina.
Uložit do Citace PRO