HRUBÝ, Jiří. Programový modul přijímače dat formátu RS232 v obvodech FPGA [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Prokeš.

Uložit do Citace PRO