SOCHOR, Zbyněk. Návrh informačního systému pro malý podnik [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15575. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO