JETELINA, Pavel. Analýza informačního systému firmy EKOL, spol. s r.o. a návrh změn [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15584. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO