SLOVÁČEK, Antonín. Vizualizace řídicího systému pro inteligentní dům a jeho okolí [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15593. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Chomát.

Uložit do Citace PRO