MAREŠOVÁ, Eva. Stabilita a řiditelnost experimentálního letounu VUT 001 Marabu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Martin Kouřil.
Uložit do Citace PRO