ZBRANEK, Miroslav. Komunikace mezi Matlabem a programovatelným automatem [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15598. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Chomát.
Uložit do Citace PRO