FIŠER, Petr. Přehled nových trendů v konstrukci krátkých palných zbraní [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15604. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Svoboda.
Uložit do Citace PRO