SITTA, Michal. Řízení kolového podvozku [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15608. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Žalud.

Uložit do Citace PRO