STAVINOHA, Jakub. Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15618. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Eva Molliková.

Uložit do Citace PRO