ŠKŮREK, Josef. Městské lázně [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15627. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Ivan Ruller.

Uložit do Citace PRO