JANOUŠEK, Michal. Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15633. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO