KLUSÁK, Ondřej. Biokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využití [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15635. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Lenka Klakurková.
Uložit do Citace PRO