LONDA, Jaroslav. Technologie a metody výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15642. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO