HLÁVKOVÁ, Petra. Návrh na změnu systému odměňování ve vybraném podnikatelském subjektu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15646. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Mucha.
Uložit do Citace PRO