BARTONÍK, Adam. Simulace tepelných ztrát a tepelné zátěže u budovy A1 a analýza opatření na jejich snížení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15649. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Charvát.
Uložit do Citace PRO