CHARVÁT, Tomáš. Studie vlivu polohy odváděcích otvorů na kvalitu vzduchu v obytné místnosti [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15651. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Krejčí.
Uložit do Citace PRO