VALEŠOVÁ, Jaroslava. Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15653. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Katolický.
Uložit do Citace PRO