MIKULEC, Roman a Pavlína DVOŘÁKOVÁ. Případová studie vlivu stáří vozidel na zranění cestujících. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(1), 2-8 [cit. 2021-6-25]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.1.2
Uložit do Citace PRO