OPÁLKOVÁ, Tereza a Martin CUPAL. Vývoj cen nemovitostí od nabídky do uskutečnění transakce. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(1), 9-13 [cit. 2021-9-23]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.1.9
Uložit do Citace PRO