KERVITCER, Marek, Lukáš JANDA, Vladimír TICHOMIROV a David BEČKOVSKÝ. Ekonomické srovnání metodických postupů oprav střešních plášťů. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(1), 14-17 [cit. 2021-9-22]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.1.14
Uložit do Citace PRO