ILONA KUKLETOVÁ, Pavel Buchta. Posouzení napadení objektu plísněmi. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(1), 18-24 [cit. 2021-9-17]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.1.18
Uložit do Citace PRO