KREISLOVÁ, Kateřina, Eva KALABISOVÁ a Hana GEIPLOVÁ. Specifikace znalecké činnosti v oboru koroze a ochrana proti korozi. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(1), 25-27 [cit. 2021-9-17]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.1.25
Uložit do Citace PRO