SKŘEHOT, Petr A. a Marcela SKŘEHOTOVÁ. Nové standardy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(1), 28-35 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.1.28
Uložit do Citace PRO