Za Ing. Pavlem Krejčířem. 30. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 45 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/156547
Uložit do Citace PRO