Obhajoby doktorských disertací na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. 30. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 61 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/156551
Uložit do Citace PRO