MONCOĽ, Maroš. Uhlíkové materiály pro superkondenzátory [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15667. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Dvořák.

Uložit do Citace PRO