VARGA, Kamil. Embedded systém pro sběr dat [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15674. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Macho.
Uložit do Citace PRO