DVOŘÁK, Jiří, Jiří KONEČNÝ a Martina JANKOVÁ. Kybernetická bezpečnost jako součást kyberprostoru moderní znalostní společnosti. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2017, 28(2-3), 111-115 [cit. 2021-9-29]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/156775
Uložit do Citace PRO