Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 31. 12. 2017. 28. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 209 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/156791

Uložit do Citace PRO