DĚDIČOVÁ, Petra, Martin FASURA, Eva SEDLÁKOVÁ, Jan SKŮPA, Antonín VAISHAR a Jana VRBOVÁ. Knihovní newsletter 1/2019. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2019. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/156793

Uložit do Citace PRO