HOLCAPFL, Zdeněk. Paletová zdviž s válečkovým dopravníkem [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1568. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.

Uložit do Citace PRO