ŽATKO, Miroslav. Výpočtová analýza dynamických vlastností axiálních ložisek [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15698. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Eduard Malenovský.

Uložit do Citace PRO