ZEMAN, Karel. Technologický projekt montáže vozidla pro tělesně postižené [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15702. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Hlavenka.
Uložit do Citace PRO