VIŠČOR, Petr. Studie pasivního chlazení kabiny osobního automobilu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15705. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.
Uložit do Citace PRO