MRÁZKOVÁ, Eva. Approximations in Stochastic Optimization and Their Applications [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1571. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Zdeněk Karpíšek.

Uložit do Citace PRO