BAUZA, Erik. Pryžový tlumič torzních kmitů čtyřválcového vznětového motoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15719. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO