KUBÍNOVÁ, Zuzana. Analýza datového toku ve Fly-by-Wire systému [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15720. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Radomil Matoušek.
Uložit do Citace PRO