MAGULA, Filip. Software pro zpracování retinálních snímků [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15725. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO