NĚMEC, Miloš. Posouzení energetické náročnosti rodinného domu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15735. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.

Uložit do Citace PRO