ANDRYS, Michal. Optimalizace výfukového potrubí přeplňovaného zážehového motoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15739. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO