ČERMÁK, Martin. Patentovaná řešení strojních zařízení velkokapacitní prádelny [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15740. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bobák.
Uložit do Citace PRO