BARVÍK, Rostislav. Řešení pohonu vačkového hřídele pomocí ozubených kol [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15749. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.

Uložit do Citace PRO